MSDS_Pur Aktiv maskinrens 250 ml (FZ0562) EAN5701410395711_DK-da_v1_0