Forbrugerdatablad på Minatol Soap Pads per okt 2016