Faktablad_List of ingredients_EN_IDS_Praktisk sprinkler -21