Historie

Dagrofas historie går næsten 250 år tilbage, hvor kolonial engros-forretningen, A/S Sophus Nielsen Svendborg, blev grundlagt.

Dagrofa A/S har sin oprindelse i tre store grossister inden for handel med dagligvarer: A/S Styhr & Kjær med kæderne CENTRA og SPAR, Brødr. Justesen A/S  med kæderne VIVO og FRIKØB og Lund & Rasmussen A/S med kæderne FAVØR og ELITE. Disse kæder bliver senere sluttet sammen i kæderne DANKØB, FAVØR og SPAR.

1978

1978

Lund & Rasmussen overtager pr. 1. januar 1978 aktiemajoriteten i Styhr & Kjær, som herefter indgår i et interessentskab med Lund & Rasmussen under navnet Dagros I/S, som senere ved en fusion bliver ændret til Dagros A/S.

1983

1983

I 1983 vedtager ejerkredsen omkring Dagros A/S og Brødr. Justesen at fusionere de to selskaber under navnet Dagrofa A/S, som er selskabets navn i dag.

1992

1992

I 1992 fusionerer Vestkøb A/S og Midtkøb A/S under navnet Vestkøb A/S.

1995

1995

I 1995 fusionerer Vestkøb A/S og det daværende Centralkøb A/S til selskabet med navnet Centralkøb A/S.

1996

1996

I 1996 beslutter Centralkøb at etablere supermarkedskæden SuperBest.

2000

2000

I 2000 sker en sammenlægning af Centralkøb og Dagrofas Købmandsdivision, og hermed etableres SuperGros, som bliver Danmarks største dagligvaregrossist. Ved opstarten af SuperGros indgår også logistikaktiviteterne i Superindkøb og indkøbs- og salgsaktiviteterne i Det Franske Vinlager. De følgende år er præget af strategiske opkøb i den frie købmandssektor, detailleddet og på foodservice markedet.

2005

2005

I 2005 overtager SuperGros alle aktiviteter i Lekkerland A/S, hvilket resulterer i den convenience division, vi i dag kender i Dagrofa Logistik.

2008

2008

I 2008 indgår Dagrofa samarbejde med norske NorgesGruppen om etablering af en discountkæde i Danmark. Det besluttes, at de 55 ALTA butikker, som blev overtaget i 2007, konverteres til KIWI minipris.

2013

2013

I 2013 bliver der skrevet et afgørende kapitel i Dagrofas historie, da NorgesGruppen og de selvstændige købmænd sammen med KFI bliver ejere af Dagrofa, og Dagrofa overtager ejerskabet af MENY og SPAR.

2015

2015

I 2015 beslutter Dagrofas koncernledelse, at Dagrofa skal være en 100 procent detailfokuseret virksomhed. Den grønlandske dagligvarekæde Pisiffik bliver pr. 31. december 2015 solgt til NorgesGruppen, mens det senere besluttes at beholde ejerskabet af Foodservice Danmark, som en fortsat selvstændig forretning i koncernen. I kølvandet på den nye strategi besluttes det også, at SuperGros skal skifte navn til Dagrofa Logistik, som et udtryk for en større sammenhængskraft til Dagrofa koncernen.

2017

2017

I 2017 besluttes det at lukke Kiwi-kæden. Dette med baggrund i at fokusere på det Dagrofa er bedst til – at være lokale og at være et fødevaremarked i høj kvalitet.

2017

2017

Med opstart i oktober måned i 2017 indleder Dagrofa Logistik et tæt samarbejde med Løvbjerg om levering af varer til kædens butikker.

2021

2021

Dagrofa Logistik indgår en partnerskabsaftale med Q8 med levering af samtlige varegrupper i et one-stop koncept, hvor alle varerne (uanset temperatur) leveres til stationen på den samme bil.