Vores ansvar

I Dagrofa Logistik har vi et ansvar. Og det tager vi seriøst. Vi har et ansvar både for vores medarbejdere, men også som en del af det omliggende samfund.

Medarbejdere

Hos Dagrofa Logistik respekterer vi den enkelte og har plads til forskellighed. Vi ved at forskellen på succes og fiasko hos vores kunder går gennem dygtige og engagerede medarbejdere. Derfor stræber vi hele tiden efter at sikre medarbejdernes trivsel og udvikle deres talenter. Hos os går vejen til forretningsmæssig succes gennem høj arbejdsglæde hos medarbejderne. Det betyder, at vi arbejder målrettet med den årlige engagementsmåling i Dagrofa Logistik, hvilket er et højt prioriteret strategisk indsatsområde.

Rette kompetencer på rette sted er også et væsentligt indsatsområde. Det kan enten være gennem Dagrofas interne uddannelsesunivers, Dagrofa Academy, som udbyder en bred vifte af kompetenceudviklende kurser. Det kan også være gennem intern træning til at varetage en bred vifte af roller på vores lagre. Endelig tilbyder Dagrofa Logistik et ledertrainee program rettet mod logistikmedarbejdere med ledelsespotentiale.

Samfundsansvar

Dagrofa Logistik er en virksomhed, der gerne tager et ansvar ud over det forventelige. Det betyder, at vi engagerer os, hvor vi kan se, vi kan gøre en forskel – og gerne lokalt forankret.

Elever

Dagrofa Logistik er uddannelsessted for elever. Historisk set har vi uddannet lager- og logistikelever, og siden 2016 har vi også været uddannelsesvirksomhed for salgselever. Vi har i dag en salgselev, der beskæftiger sig med eksport, og som senere skal rundt i resten af salgsorganisationen.

Samarbejde med studerende 

Hos Dagrofa Logistik ser vi stor værdi i at samarbejde med elever og studerende – både fra vores lokalområder, men også længere væk fra. I Herning har vi blandt andet haft samarbejde med studerende fra Aarhus Universitet og praktikanter fra Sprogskolen, hvor vi har fået indblik i spændende projekter om blandt andet LEAN og driftsoptimeringer. Senest har vi indgået et samarbejde med fys- og ergoterapiskolen i Holstebro, hvor et hold studerende har skrevet deres afsluttende opgave i samarbejde med lageret i Herning.

 

Arbejdsmiljø

Det skal være sikkert at gå på arbejde! Derfor arbejdes der på terminalerne i Ringsted og Vejle proaktivt med arbejdsmiljøet. Det sker blandt andet ved risikovurderinger, som sikrer, at der konstant igangsættes konkrete handlinger på potentielle ulykker og derved undgår, at reelle ulykker indtræffer.

For os er ergonomien et særligt fokusområde. Vi er en arbejdsplads, som skal håndtere mange og tunge løft på en arbejdsdag. Det er vores kroppe faktisk også bygget til, når blot vi gør det korrekt. Derfor har en række medarbejdere på alle lagrene taget en særlig uddannelse i korrekt ergonomi og løfteteknik samt fået indsigt i relevante forebyggende øvelser, som kan bidrage til at hindre nedslidning og skader. ”Driftcoaches”, som er titlen for denne gruppe af medarbejdere, har det som en del af deres daglige arbejde at korrigere og instruere deres kollegaer i korrekte arbejdsstillinger og rådgive i forhold til diverse oplevede skavanker. Desuden foretages der jævnligt arbejdspladsvurderinger, som sikrer et sundt arbejdsmiljø for både lagermedarbejderne og administrationsmedarbejderne.