Faktablad 610903_Fact Info Sheet_ Praktisk Kaustisk Soda 500 gram WEB-INFO