Vores ansvar

I Dagrofa Logistik har vi et ansvar! Og det tager vi seriøst. Vi har et ansvar både for vores medarbejdere, men også som en del af det omliggende samfund

Medarbejdere

Hos Dagrofa Logistik respekterer vi den enkelte og har plads til forskellighed. Vi ved at forskellen på succes og fiasko hos vores kunder går gennem dygtige og engagerede medarbejdere. Derfor stræber vi hele tiden efter at sikre medarbejdernes trivsel og udvikle deres talenter. Hos os går vejen til forretningsmæssig succes gennem høj arbejdsglæde hos medarbejderne. Det betyder, at vi arbejder målrettet med den årlige engagementsmåling i Dagrofa Logistik, hvilket er et højt prioriteret strategisk indsatsområde.

Rette kompetencer på rette sted er også et væsentligt indsatsområde. Det kan enten være gennem Dagrofas interne uddannelsesunivers, Dagrofa University, som udbyder en bred vifte af kompetenceudviklende kurser. Det kan også være gennem intern træning til at varetage en bred vifte af roller på vores lagre. Endelig tilbyder Dagrofa Logistik et ledertrainee program rettet mod logistikmedarbejdere med ledelsespotentiale.

Samfundsansvar

Dagrofa Logistik er en virksomhed, der gerne tager et ansvar ud over det forventelige! Det betyder, at vi engagerer os, hvor vi kan se, vi kan gøre en forskel – og gerne lokalt forankret.

High:Five

Vejle terminalen og Herning terminalen er i dag en aktive samarbejdspartnere med organisationen High:five. Formålet for High:Five er at hjælpe med job eller uddannelsesmuligheder til unge, som kan være udsatte på grund af tidligere kriminalitet.

På Vejle terminalen betyder det, at vi til stadighed har en mindre gruppe af medarbejdere ansat, som er tidligere straffede og som har et særligt behov for en arbejdsplads og for gode kolleger at stå op til hver morgen samt for en daglig leder, der tager ansvar ud over det sædvandlige.

Adoptionsvirksomhed

Vejle terminalen er adoptionsvirksomhed for en skoleklasse på en lokal folkeskole. Formålet med dette program, som er under Relationsnetværket, er at bygge relationer mellem børn og arbejdsplads og derigennem give børnene en fornemmelse af forskellige jobtyper, så de derved kan få et bredere perspektiv, når de skal vælge retning i deres fremadrettede uddannelse.

Skoleklassen besøger terminalen 2-3 gange årligt, hvor de via leg og læring får indblik i hverdagen i en virksomhed. Dagrofa Logistik har fuldt klassen siden 2. klasse, og samarbejdet skal fortsætte til eleverne går ud af 9. klasse.

Elever

Dagrofa Logistik vil rigtig gerne være uddannelsessted for elever. Historisk set har vi uddannet lager- og logistikelever, og som noget nyt er vi nu også uddannelsesvirksomhed for salgselever.

Samarbejde med studerende 

Hos Dagrofa Logistik ser vi stor værdi i at samarbejde med elever og studerende – både fra vores lokalområder, men også længere væk fra. I Herning har vi blandt andet haft samarbejde med studerende fra Aarhus Universitet og praktikanter fra Sprogskolen, hvor vi har fået indblik i spændende projekter om blandt andet LEAN og driftsoptimeringer.

 

Arbejdsmiljø

Det skal være sikkert at gå på arbejde! Derfor arbejdes der på terminalerne i Ringsted, Vejle og Herning proaktivt med arbejdsmiljøet. Det sker blandt andet ved risikovurderinger, som sikrer, at der konstant igangsættes konkrete handlinger på potentielle ulykker og derved undgår, at reelle ulykker indtræffer.

For os er ergonomien et særligt fokusområde. Vi er en arbejdsplads, som skal håndtere mange og tunge løft på en arbejdsdag. Det er vores kroppe faktisk også bygget til, når blot vi gør det korrekt. Derfor har en række medarbejdere på alle lagrene modtaget en særlig uddannelse i korrekt ergonomi og løfteteknik samt fået indsigt i relevante forebyggende øvelser, som kan bidrage til at hindre nedslidning og skader. ”Driftcoaches”, som er titlen for denne gruppe af medarbejdere, har det som en del af deres daglige arbejde, at korrigere og instruere deres kollegaer i korrekte arbejdsstillinger og rådgive om diverse oplevede skavanker. Desuden foretages der jævnligt arbejdspladsvurderinger, som sikrer et sundt arbejdsmiljø for både lagermedarbejderne og administrationsmedarbejderne.